Βαθύς καθαρισμός – Beauty recovery

Με νέα μέθοδο το δέρμα απαλλάσσεται από μαυρα στίγματα, κόπωση, καυσαέριο. Δέρμα λαμπερό!